© Oficiálne stránky obce Koškovce, okres Humenné, tel.: 057/779 7128
Vyzva2014_1
Harmonogram
zberu odpadu
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Prepojovací plynovod Poľsko-Slovensko