© Oficiálne stránky obce Koškovce, okres Humenné, tel.: 057/779 7128
Vyzva2014_1
Harmonogram
zberu odpadu
Vytýčenie kanalizácie - situácia
Pozvánka na OZ - 24. 2. 2017 o 18.00 hod.