© Oficiálne stránky obce Koškovce, okres Humenné, tel.: 057/779 7128
Vyzva2014_1
Harmonogram
zberu odpadu
Úradná tabuľa
Voľby do NR SR 2020

Voľba poštou - pokyny
Žiadosť o voľbu poštou
Emailova adresa pre voľby
Informácia pre voliča
Návrh VZN-2019-03 - o poskytovaní sociálnych služieb
Návrh VZN-2019-04 - o príspevku v školskom klube detí
Návrh VZN-2019-05 - poplatok odpady

Návrh VZN-2019-06 - o školských obvodoch
Návrh rozpočtu na rok 2020