© Oficiálne stránky obce Koškovce, okres Humenné, tel.: 057/779 7128
Vyzva2014_1
Harmonogram
zberu odpadu
Nový kostol zasvätený Duchu Svätému. Vysvätený bol v roku 1982.
Starý koskol postavený v roku 1584
Nový kostol zasvätený Duchu Svätému
Nový kostol zasvätený Duchu Svätému
Nový kostol zasvätený Duchu Svätému
Nový kostol zasvätený Duchu Svätému
varhany
Vitrážové okná akademického maliara Vincenta Hložníka
Starý koskol postavený v roku 1584
Starý koskol postavený v roku 1584
Starý koskol postavený v roku 1584
Starý koskol postavený v roku 1584
Starý koskol postavený v roku 1584