Dokumenty obce, všeobecné záväzné nariadenia obce


VZN-2015-02 - miestne dane  - účinnosť od 1.1.2016
VZN-2016-03 - o miestnych daniach
  - účinnosť od 1.1.2017
VZN-2015-03 - poplatok odpady 
- účinnosť od 1.1.2016
VZN-2016-09 - o miestnom poplatku za KO  
- účinnosť od 1.1.2017
VZN-2015-04 - o prispevku v materskej skole
- účinnosť od 1.1.2016
VZN-2015-05 - o príspevku v školskom klube detí 
- účinnosť od 1.1.2016
VZN-2015-06-o úhrade v školskej jedálni - zrušené novým VZN č. 1/2017
VZN-2015-07-o zápise do ZŠ  - účinnosť od 1.1.2016


VZN-2016-01 - odpady 
- účinnosť od 9.7.2016
VZN-2016-02 - sociálne služby
  - účinnosť od 9.7.2016
VZN-2017-02 - sociálne služby - účinnosť od  15.10.2017

VZN-2016-04 - o vodení psov   - účinnosť od 1.1.2017
VZN-2016-05 - o používaní miestnych komunikácií  
- účinnosť od 1.1.2017
VZN-2016-06 - oodstraňovaní závad v schodnosti chodníkov  - účinnosť od 1.1.2017
VZN-2016-07 - o určení školského obvodu  
- účinnosť od 1.1.2017
VZN-2016-08 - Prevádzkový poriadok pohrebiska   - účinnosť od 1.1.2017

VZN-2017-01 - o výške príspevku...    - účinnosť od 13.3.2017

VZN-2017-03-e-Goverment - návrh -
zverejnené  15.10.2017

VZN-2017-04 - o miestnom poplatku za KO - návrh - zverejnené  15.10.2017

VZN-2017-05 - sociálne služby - návrh - zverejnené  21.11.2017

VZN-2018-01 o úhrade v školskej jedálni - návrh   - zverejnené  06.02.2018Evidencia pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu stromov
Originálne kompetencie
Priloha č. 1. k originálom

DZN 2013 - neplatné
Dodatok č. 1. odmeňovanie poslancov  - neplatné

Vylepovanie plagátov

Znečisťovanie ovzdušia VZN 2013


Odporúčania pre občanov
v prípade ohrození mimoriadnymi udalosťami


Povodne
Požiar
Víchrica
NHCL
NBL
NRL
DNN
Bomba, trhavina
Zásielka
Streľba
Zvery
Zemetrasenie
Signály
Evakuácia
Evakuácia - batožina
PIO
Teroristický útok
Vysoké teploty, prívalové dažde, požiare...