Matričný úrad Koškovce

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8.00 - 14.30
xxx
8.00 - 14.30 iba nepárny týždeň
8.00 - 14.30
xxx
č. t. 057/ 7797 349
email:
matrika@koskovce.sk

Súrne prípady úmrtia v ostatné dni vybavuje matrikárka:

OĽGA  JENČÍKOVÁ, Koškovce č. 178
MOBIL: 0902 164 966
Číslo telefónu domov: 057/ 779 72 34