Oznémenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania

Výrub stromov - Hrabovec /Oznámenie o začatí konania - sôhlas na výrub drevín/

Oznámenie vlastníkom psov
Úradná tabuľa