2019

Zmluva o NFP číslo KŽP-PO4-SC431-2017-19M117   6.2.2019

Zmluva o poskytnutí FP na poskytovanie sociálnej služby - rok 2019   13.2.2019

Kúpna zmluva - COOP Jednota Humenné 15.2.2019

Zmluva o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/M117/link/      ...Pdf   7.2.2019

ZoD Plynmont - Zmluva o dielo č. 1/OV/2017    15.4.2019

Dodatok 2 ku kúpnej zmluve technológia ČOV   26.4.2019

Zmluva o dielo výpustný objekt   30.4.2019

Mandátna zmluva SD-Stav-pet   17.5.2019

Zmluva EM - CPK Michalovce   17.5.2019

ZMLUVY