2019

Zmluva o NFP číslo KŽP-PO4-SC431-2017-19M117   6.2.2019

Zmluva o poskytnutí FP na poskytovanie sociálnej služby - rok 2019   13.2.2019

Kúpna zmluva - COOP Jednota Humenné 15.2.2019

Zmluva o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/M117/link/      ...Pdf   7.2.2019

ZoD Plynmont - Zmluva o dielo č. 1/OV/2017    15.4.2019

Dodatok 2 ku kúpnej zmluve technológia ČOV   26.4.2019

Zmluva o dielo výpustný objekt   30.4.2019

Mandátna zmluva SD-Stav-pet   17.5.2019

Zmluva EM - CPK Michalovce   17.5.2019

ZMLUVA č. 134216 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie - link          ...Pdf           06.06.2019

Zmluva o dielo č. 2/2019 Juraj Jurek - MONT-COMPLEX 18.07.2019

Zmluva BMS - detský tábor    23.07.2019

Zmluva o leasingu - ČSOB Leasing, a.s.   25.07.2019

Zmluva o grantovom účte - Prima banka Slovensko   5.8.2019

Prima Banka - Zmluva o termínovanom úvere č. 41/010/19    9.8.2019

Zmluva o kontokorentnom úvera č. 41/029/18 - Dodatok č. 1     9.8.2019

Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 41/009/19     01.10.2019


ZMLUVY