2019

Zmluva o NFP číslo KŽP-PO4-SC431-2017-19M117   6.2.2019

Zmluva o poskytnutí FP na poskytovanie sociálnej služby - rok 2019   13.2.2019

Kúpna zmluva - COOP Jednota Humenné 15.2.2019ZMLUVY